Apie mus     Naujienos     Kontaktai     Registracija     Karjera    
Prekių KatalogasPrivatumasAkcijos
   Å varkai
   KelnÄ—s
   Kostiumai
   Å varkai
   Kostiumai
   KelnÄ—s
   Å varkai
   KelnÄ—s
   Kostiumai
   Paltai
  PRISIJUNGTI
Vartotojas:
Slaptažodis:
Pamiršau slaptažodį
1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sÄ…lygos (toliau - SÄ…lygos) nustato pagrindinius principus bei tvarkÄ…, kuria remiantis interneto vartuose "modestina.lt", esanĨiais interneto adresu http://www.modestina.lt/ (toliau - modestina.lt), tvarkomi Interneto vartų "modestina.lt" lankytojų (fizinių ir juridinių asmenų) (toliau vadinama - JÅ«s) duomenys.

Interneto vartuose "modestina.lt" JÅ«sų pateikti duomenys bus tvarkomi laikantis šių SÄ…lygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinÄ—s apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisÄ—s aktų, reglamentuojanĨių šių duomenų tvarkymÄ… bei apsaugÄ….

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko Interneto vartuose "modestina.lt" ir naudojasi paslaugomis per interneto vartus "modestina.lt", konstitucinÄ™ teisÄ™ į privatumÄ…. Mes galime rinkti ir panaudoti JÅ«sų asmens duomenis (pvz. vardÄ…, pavardÄ™, gimimo datÄ…, adresÄ…, telefono numerį elektroninio pašto adresÄ… bei kitÄ… JÅ«sų Interneto vartuose "modestina.lt" tinklapiuose registracijos formoje nurodytÄ… informacijÄ…) tam, kad:
a) apdorotume JÅ«sų pateiktas informacijos paieškos užklausas Interneto vartuose "modestina.lt", prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu - paslaugų) užsakymus;
b) kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant JÅ«sų asmens duomenų tvarkymÄ… rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavusi atskirÄ… išankstinį JÅ«sų sutikimÄ….

3. Ne asmeninių duomenų tvarkymas

Ne asmeniniai JÅ«sų duomenys, t.y. duomenys, susijÄ™ su JÅ«sų Interneto vartuose "modestina.lt" ir (arba) pasinaudojus Interneto vartais "modestina.lt", užsakomomis paslaugomis, gali bÅ«ti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti JÅ«sų tapatybÄ—s. Mes pasiliekame teisÄ™ atskirais atvejais anonimiškÄ… statistinÄ™ informacijÄ… perduoti treĨiosioms šalims.

4. Asmens duomenų perdavimas treÄ?osioms šalims

Šiose SÄ…lygose nurodytais atvejais tvarkydami JÅ«sų asmens duomenis, mes pasiliekame teisÄ™ juos pateikti tre??????½?iosioms šalims tiktai remiantis šių SÄ…lygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek bÅ«tina tiems tikslams pasiekti.

Mes neatskleisime tre??????½?iosioms šalims JÅ«sų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose SÄ…lygose, prieš tai negavusi išankstinio JÅ«sų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalÄ—sime tai padaryti.

5. Informacija Jūsų kompiuteryje

Mes pasiliekame teisÄ™ įrašyti informacijÄ… (paprastai žinomÄ… "cookie" pavadinimu) į JÅ«sų kompiuterįkai JÅ«s lankotÄ—s Interneto vartuose "modestina.lt". Ši informacija Jums palengvina naudojimÄ…si Interneto vartais "modestina.lt" bei užtikrina, kad kiekvienÄ…kart juose lankantis, Jums nereikÄ—tų į Interneto vartus "modestina.lt" iš naujo įvedinÄ—ti savo duomenų. JÅ«s galite šiÄ… informacijÄ… ištrinti iš savo kompiuterio ar jÄ… užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esanĨiÄ… interneto naršyklÄ™.

6. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

Tam, kad mes galÄ—tume efektyviai ir tiksliai vykdyti JÅ«sų užklausas, paslaugų užsakymus Interneto vartuose "modestina.lt", mes turime gauti iš JÅ«sų kuo tikslesnius duomenis. TodÄ—l JÅ«s Interneto vartuose "modestina.lt" pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

7. Tre????½?iųjų šalių tinklalapiai

Mes neatsakome už JÅ«sų asmens duomenų tvarkymÄ… per tretiesiems asmenims priklausan????½?ius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už tre????½?iųjų šalių tinklalapių privatumo SÄ…lygas bei veiklÄ… net ir tais atvejais, kai į juos JÅ«s patenkate per Interneto vartuose "modestina.lt" esanĨias nuorodas.
Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausan????½?io aplankyto tinklalapio privatumo SÄ…lygomis atskirai.

8. Asmens duomenų saugumas

Tvarkydami JÅ«sų asmens duomenis Interneto vartuose "modestina.lt", mes naudojamÄ—s saugiomis organizacinÄ—mis ir techninÄ—mis priemonÄ—mis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisÄ—to sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisÄ—tų veiksmų.

9. Pranešimai

Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su "modestina.lt", Rašykite mums.

10. Sutikimas

PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS Ä® TINKALAPIUS , J????????????????½?S SUTINKATE, KAD ŠIE DUOMENYS B????????????????½??TŲ TVARKOMI INTERNETO VARTUOSE "modestina.lt" KAIP IŠDÄ–STYTA ŠIOSE SÄ„LYGOSE.

11. Sąlygų keitimas

Mes turime teisÄ™ iš dalies arba pilnai keisti šias SÄ…lygas pranešdami apie tai Jums Interneto vartuose "modestina.lt" ir (arba) JÅ«sų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei JÅ«s naudositÄ—s Interneto vartais "modestina.lt" po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad JÅ«s su jais sutinkate.

12. Baigiamosios nuostatos

Šioms SÄ…lygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisÄ—.
Visi kilę ginĨytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.


0 0 LTL